வீடு > செய்தி > செய்தி

Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd

2022-09-08


Ningbo Haixin Hardware Co.,Ltd ஆனது ஏப்ரல் 25.2022 அன்று அமெரிக்கன் பெட்ரோலிய நிறுவனத்திடமிருந்து API-20E (BSL 1, BSL 2) ஐப் பெற்றுள்ளது. மேலும் நிறுவனம் CNAS17025 இன் ஆன்-சைட் ஆய்வக தணிக்கையை நிறைவேற்றியுள்ளது. டிச.2022க்கு முன் CNAS17025 சான்றிதழைப் பெறுவோம் என்று நம்புகிறோம்.