வீடு > எங்களை பற்றி >தயாரிப்பு பயன்பாடு

தயாரிப்பு பயன்பாடு


நமதுதயாரிப்புகள்எஃகு கட்டமைப்பு கட்டுமானம், காற்றாலை மின் உற்பத்தி, எண்ணெய் ஆகியவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனகாற்றாலை மின் உற்பத்தி
எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சுரண்டல்


இயந்திர உபகரணங்கள்
கப்பல்கள்


பாலங்கள்
ரயில் போக்குவரத்து

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept